Kościół Pokoju w Jaworze

W Sudetach, na Pogórzu Kaczawskim, w miasteczku Jawor, znajdziemy piękną perełkę budownictwa sakralnego Kościół Pokoju. Z racji swojej wyjątkowości i znaczenia dla kultury został w 2001 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Kościoły Pokoju powstawały w II poł. XVII wieku po wojnie trzydziestoletniej, do dziś zachowały się tylko dwa, w Jaworze, a drugi w Świdnicy, trzeci był w Głogowie.

W latach 1654–1655 katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń, Jednak zgoda na budowę obwarowana była ograniczeniami: Musiały być one wybudowane poza granicami miasta, jednak nie dalej niż na odległość strzału armatniego od murów miejskich, nie mogły mieć wież, dzwonów ani tradycyjnego kształtu świątyni, a do budowy miały posłużyć wyłącznie materiały nietrwałe takie jak drewno, słoma, glina i piasek.

Budowla musiała być ukończona w ciągu roku i to na koszt wiernych, a przy świątyniach nie mogły powstawać szkoły parafialne. Pomimo takich obostrzeń, kościoły z zewnątrz prezentuję pięknie, a wnętrza wzbudzają zachwyt nie jednego turysty. Wystrój świątyni jest barokowy, oprócz ołtarza, pięknej ambony i chrzcielnicy największą wagę przykuwają czterokondygnacyjne empory zdobione przepięknymi freskami. Przedstawiają one sceny ze Starego i Nowego Testamentu, oraz pejzaże z zamkami. Zwiedzanie kościoła jest odpłatne, po sezonie należy skontaktować się telefonicznie z osobą otwierającą kościół. W pobliżu świątyni znajdziemy też bezpłatny parking.

GPS: 51.0539, 16.18919

No votes yet.
Please wait...