Skalickie Skałki

dsc01246
Skalickie Skałki

Skalickie Skałki położone są na Wzgórzach Strzelińskich w okolicach wsi Skalice, tuż przy zielonym szlaku,  w dolinie potoku Zuzanka. Część skałek jest pozostałością po dawnych kamieniołomach, ale sporo też zachowało swój naturalny charakter.  Zbudowane są głównie z gnejsów sillimanitowych, ale występują tu też leukogranity, granit magmowy i pegmatyty migmatytowe. Geostanowisko osiąga wysokość 10 metrów, długość ściany południowo-zachodniej wynosi 10 m, a południowej 20 m. Reszta skałek rozrzucona jest luźno na obszarze około 0,6 km. Przy skałkach postawiono wiatę piknikową, oraz sporo tablic informacyjno-edukacyjnych.

GPS: 50.65469, 17.0471

No votes yet.
Please wait...