Kościół ewangelicki w Miłkowie

milkow2
Kościół ewangelicki w Miłkowie

Miłków to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Podgórzyn u podnóża Karkonoszy. W latach 20-tych XVI wieku ludność Miłkowa, podobnie jak wielu innych miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej, masowo przyjmowała reformowane wyznanie Lutra.

Protestanci przejęli w 1552 roku kościół św. Jadwigi, który po stu latach został im odebrany w okresie tak zwanej „wielkiej regulacji” , jaka miała miejsce po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Wybuchły zamieszki w obronie swobody religijnej: 15-go lutego 1654 roku, gdy użyto siły do wyprowadzenia luteran z kościoła i w 1677 roku, gdy hrabia Carl Heinrich von Zierotin, ówczesny właściciel Miłkowa, zarządził usunięcie protestanckiego księdza. Odtąd protestanci zbierali się na nabożeństwach i modlitwach w tajemnych, trudno dostępnych leśnych ostępach, które tradycja utrwaliła w do dziś funkcjonujących nazwach, np. Leśny Zbór, Kazalnica.

milkow3
Kościół ewangelicki w Miłkowie

16.03.1742 r. kr. Fryderyk II (władca prowincji śląskiej) wydał zezwolenie na budowę w Miłkowie: pastorówki, kantorówki i kościoła ewangelickiego na podstawie którego wzniesiono tu drewniany dom modlitw. Ta właściwie prowizoryczna budowla bardziej przypominała olbrzymią szopę i wkrótce nie spełniała rosnących ambicji mieszkańców Miłkowa.

Jednak już w 1754 r. jego stan był tak zły, że w 1774 roku rozpoczęto budowę nowego zboru od wielkiego przedsięwzięcia technicznego – stary dom modlitwy został przesunięty na drewnianych belkach w bok o 92 łokcie (ponad 60 metrów), by na jego miejscu mógł stanąć okazały murowany kościół ukończony w 1755 roku.

W 1863 roku od strony zachodniej dobudowano do korpusu smukłą wieżę, zwieńczoną hełmem z iglicą, która dziś stanowi dominantę w krajobrazie Miłkowa. Był to okazały obiekt z salową nawą, otoczoną 2-kondygn., drewnianymi emporami. Elewacje dzielone pilastrami, dolne okna niskie, górne wysokie, wszystkie zamknięte łukami odcinkowymi w opaskach. Kościół był nakryty 4-spadowym dachem łamanym. Nawę przykrywało drewniane pseudo sklepienie.

Kościół opuszczony w 1945 roku, nieużytkowany przez katolików, szybko zaczął popadać w ruinę, szczególnie po zdjęciu dachu w 1980 roku. Ostatnio pojawiła się myśl, by wyremontować wieżę i udostępnić ją turystom jako punkt widokowy. Obecnie zachowały się tylko mury zewnętrzne z niszczejącą wieżą. Do kościoła przylega rozległy cmentarz, obecnie wykorzystywany ponownie. Część starych nagrobków ustawiono przy murze kościoła. Na cmentarzu rosną stare drzewa, głównie lipy drobnolistne.

GPS: 50.80876, 15.76243

GALERIA ZDJĘĆ – Kościół ewangelicki w Miłkowie


Opis pochodzi z tablicy informacyjnej, ustawionej przed kościołem

No votes yet.
Please wait...